Το κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως και Υγρά για Φακούς Επαφής. O διαγωνισμός αφορά όλους όσους πραγματοποιήσουν αγορές στο φυσικό μας κατάστημα (θα κληρωνονται 2 νικητες για γυαλια ηλιου ή σκελετο ορασεως και 1 νικητης για υγρα φακων επαφης ανα μήνα εναλλαξ). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών.  Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

Το κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση του, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στον διαδικτυακό τόπο της ulook.gr.

Την οργάνωση και διαχείριση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου. Επιπλέον χορηγός του Διαγωνισμού είναι το ίδιο το κατάστημα, το οποίο, θα παρέχει τα Δώρα στους νικητές. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

1.Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού  αρχίζει στις 15/9/2017 και ώρα 00:00 μ.μ και θα διαρκέσει μέχρι και τις 30/6/2018 και ώρα 23:59 (εφεξής η « Ισχύς του Διαγωνισμού»). Αφορά έπαθλο με βάση τη επιλογή που γίνεται στην υποβολή της συμμετοχής, αρκεί ο ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αγορά από το φυσικό μας κατάστημα και να φωτογραφηθεί κατά την παραλαβή του δώρου.  Σε περίπτωση δε που η παραπάνω ισχύς του Διαγωνισμού τροποποιηθεί η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί με σχετική δημοσίευση στο site ulook.gr, η δε ανακοίνωση θα αναρτηθεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την αλλαγή. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στην ενέργεια και με άλλους πρόσφορους τρόπους, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι άνω των 18 ετών και είναι χρήστες του διαδικτύου και ταυτόχρονα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό  υφίστανται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό το 1. Απόπειρα συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη.

3. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» που ακολουθεί στη συνέχεια.

4. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στο κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου να ακυρώσει την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα που θα τηρεί το κατάστημα και παραμένουν ενεργές για κάθε κλήρωση εφόσον δεν κληρωθούν νικητές.

6. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι ή εργαζόμενοι στο κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου.

7. Οι νικητές θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες της παραλαβής του κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω email .

8. Το κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου δύναται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της εταιρείας, ή τα χρηστά ήθη, κ.λ.π.

9. Το κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους και ημερομηνίες συμμετοχής, ή/και να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας, ενημερώνοντας σχετικά γι΄ αυτό μέσω της ιστοσελίδας ulook.gr.

10. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στο κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει το κατάστημα, ή /και του INTERNET. Έτσι η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, των επιλαχόντων και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με το Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι του καταστήματος  Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ο Διαγωνισμός αφορά όσους  πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε αγορά από το φυσικό μας κατάστημα, συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και το δώρο που επιθυμούν  το χρονικό διάστημα που ορίζεται ως Διάρκεια του Διαγωνισμού (παρ. 1,  «Όροι Διαγωνισμού»).

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
1. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιούνται μέσω του online εργαλείου random.org στο κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου.

2. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στη σελίδαfacebook του ulook.gr μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την επιβεβαίωσή τους.

3. Μετά την κλήρωση και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται  από υπαλλήλους του καταστήματος Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου επικοινωνία με τους νικητές, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παράδοσης του δώρου. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, κ.λ.π.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του επάθλου. Εάν η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή δεν καταστεί δυνατή ή ο νικητής αρνηθεί για οιοδήποτε λόγο την πίστωση του επάθλου που του αντιστοιχεί, τότε ο υπάλληλος που επιχειρεί την επικοινωνία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον 1ο επιλαχόντα κ.ο.κ.

4. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του καταστήματος Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου παύει να υφίσταται. Το κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

5. Το έπαθλο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως.

6. Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

7. Ο κάθε νικητής θα φωτογραφηθεί κατά την παραλαβή του δώρου του και ρητώς συναινεί στο να χρησιμοποιήσει το κατάστημα το όνομά του και το φωτογραφικό υλικό με σκοπό την εξυπηρέτηση της προβολής της προωθητικής ενέργειας του διαγωνισμού.

8. Ο κάθε νικητής θα παραλάβει το δώρο του από το φυσικό κατάστημα  Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου και εάν κάποιος δεν επιθυμεί να βγει φωτογραφία ή δεν μπορεί να παραλάβει ο ίδιος το δώρο έχει τη δυνατότητα να στείλει κάποιον εκπρόσωπο ο οποίος τον αντικαθιστά σε όλες τις υποχρεώσεις του διαγωνιζομένου και στη φωτογράφηση.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
’Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:(α) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώσει κάποιος συμμετέχων σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους. (β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.(γ) είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. (δ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό ηλικία, e-mail).(ε) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου(στ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου(ζ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει το κατάστημα τα προσωπικά τους στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και τις φωτογραφίες των νικητών με σκοπό την εξυπηρέτηση της προβολής της προωθητικής ενέργειας του διαγωνισμού.(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Το κατάστημα επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Προγράμματος. θ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Το κατάστημα επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό παρέχουν στο κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς στο κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου όπως επεξεργαστεί τα ανωτέρω στοιχεία που αυτό συγκεντρώνει στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας.

2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με το κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από το κατάστημα Οπτικών Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ulook.gr ή/και στο τηλέφωνο  22730 38265.